Mea Via
Leerondersteuning
Welkom op deze site!

Mea Via biedt individuele leerondersteuning aan
kinderen die moeite hebben met één of meerdere
deelgebieden in het basisonderwijs.  
Scholieren uit het voortgezet onderwijs kunnen terecht
voor individuele huiswerkbegeleiding.

Ook kunnen scholieren terecht voor extra
taal- en rekenonderwijs ter voorbereiding op de
verplichte taal- en rekentoets in het examenjaar.

Verder biedt Mea Via individuele begeleiding aan
kinderen met een autismespectrumstoornis en/of
ADD/ADHD, zowel voor problemen die zij
ondervinden in de dagelijkse thuissituatie,  bij schoolse
zaken alsook bij de invulling van de vrije tijd.
Home.Wie.Wat.Contact.Tarieven.